Giá trị cốt lõi của Ecoschool Kids

Tại Ecoschool, chúng tôi xây dựng các giá trị dựa trên tôn chỉ “lấy trẻ làm trung tâm”, cam kết hướng tới chín giá trị cốt lõi, bao gồm: Tự lập – Tự tin – Đam mê – Tôn trọng – Kỷ luật – Tinh thần hợp tác – Chính trực – Tình yêu thương – Tự hào dân tộc.

  • Tự lập: Trẻ phát huy tính tự lập và tự học.
  • Tự tin: Trẻ Tự tin đương đầu với thử thách, độc lập trong tính cách, tự chủ trong tư duy, tin tưởng vào khả năng của mình và mạnh dạn thể hiện cá tính và năng lực của bản thân.
  • Đam mê: Trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời, tìm tòi, học hỏi và theo đuổi thành công trong học tập và cuộc sống.
  • Tôn trọng: Trẻ biết tôn trọng bản thân và những người xung quanh, khoan dung và chấp nhận sự khác biệt giữa các thành viên trong xã hội.
  • Kỷ luật: Với phương châm “Tình yêu thương vô điều kiện và đặt ra giới hạn cho các hành vi”, trẻ hình thành tính tự kỉ luật cho bản thân
  • Tinh thần hợp tác: Trẻ hợp tác với đội nhóm hiệu quả, truyền cảm hứng và quan tâm, chia sẻ lẫn nhau để cùng hướng tới thành công, đồng thời thể hiện tố chất lãnh đạo.
  • Chính trực: Trẻ trung thực, có trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt và thực hiện điều mình đã cam kết.
  • Tình yêu thương: Trẻ học được cách nuôi dưỡng các mối quan hệ và thúc đẩy tình yêu thương, sự tin tưởng lẫn nhau.
  • Tự hào dân tộc: Hiểu biết và tự hào về di sản văn hoá, ngôn ngữ Việt, đồng thời tự tin trở thành công dân toàn cầu.

ECOSCHOOLER TIÊU BIỂU