DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

Để tăng tiện ích phục vụ học sinh và cũng là một trong số các giải pháp giúp hạn chế khí thải ra môi trường phát sinh bởi nhiều phương tiện, Ecoschool tổ chức vận hành hệ thống xe đưa đón học sinh hàng ngày.

Trên xe có một hoặc hai giáo viên phụ trách xe (01 giáo viên đối với xe 7 chỗ và 02 giáo viên đối với xe trên 07 chỗ), thực hiện việc đón và trả  học sinh theo quy trình nhà trường ban hành. Mỗi lần đón/ trả học sinh có bước xác nhận bằng văn bản.

Để sử dụng dịch vụ xe đưa đón, Phụ huynh cần phải:

 • Nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký cho Nhà trường trước khi sử dụng dịch vụ, bao gồm:
  • Bản đăng ký đi xe kèm nội quy đi xe bus
  • Phiếu đăng ký người đưa đón học sinh
  • Giấy tờ xác minh nhân thân của người đón (CMND, CCCD…).
 • Đóng phí sử dụng dịch vụ theo quy định của nhà trường.

Dưới đây là một số lưu ý dành cho Phụ huynh khi sử dụng dịch vụ xe đưa đón:   

1. Đăng ký người đón học sinh:

 • Tất cả người đưa đón học sinh đã được đăng ký sẽ được cấp thẻ “Đón trả học sinh” và phải xuất trình thẻ với giáo viên phụ trách xe trước khi đón học sinh.
 • Trường hợp thay đổi người đón học sinh hàng ngày, Phụ huynh phải đăng ký lại người đón theo mẫu biểu và cung cấp giấy tờ xác minh nhân thân của người đón cho Nhà trường trước 1 ngày khi người mới đón học sinh.
 • Trường hợp Phụ huynh thay đổi người đón học sinh đột xuất, Phụ huynh cần nhắn tin thông báo với nhân viên phụ trách xe về thông tin của người đón như: họ tên người đón, quan hệ với học sinh, số điện thoại liên hệ, ảnh chụp (nếu có) trước giờ đón ít nhất 02 giờ.
 • Thời gian hủy dịch vụ đưa đón học sinh:Trường hợp muốn hủy dịch vụ đưa đón học sinh, Phụ huynh nộp Phiếu hủy dịch vụ cho Nhà trường trước ít nhất 05 ngày học sinh hủy đi xe.

2. Lộ trình và thời gian đón trả học sinh:

 • Căn cứ Danh sách học sinh đăng ký đi xe đưa đón, Bộ phận học đường sắp xếp lộ trình đón trả phù hợp, đảm bảo thời gian đón trả học sinh như sau:
  • Buổi sáng: xe có mặt tại trường muộn nhất là 7h30’;
  • Buổi chiều: xe có mặt tại trường ít nhất 15’ trước giờ đón học sinh;
 • Học sinh phải có mặt tại điểm đón trước ít nhất 5’ trước giờ xe đến để đảm bảo lịch trình.
 • Lưu ý thêm: Xe chỉ dừng đợi tại điểm đón trả tối đa 2 phút để đảm bảo lịch trình. Trường hợp Phụ huynh không đến đúng giờ quy định, xe sẽ đưa học sinh đến điểm đón cuối cùng. Nhân viên phụ trách xe sẽ chịu trách nhiệm trông học sinh tại địa chỉ phù hợp gần điểm trả cuối cùng và liên lạc với Phụ huynh để đón.

3. Quy trình đón/ trả học sinh: